ცხრილი

საიტის ეს განყოფილება განკუთვნილია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლისთვის.

ამ განყოფილებაში გაზიარებულია JDINVESTMENT-ის ორივე, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პორტფელი. აქციები რომლებსაც თვალყურს ვადევნებთ, Watch list-ი და ასევე JDINVESTMENT-ის მიერ განხორციელებულ რეალური გარიგებების ისტორია. მოკლევადიანი პორტფელის საწყისი საინვესტიციო კაპიტალი შეადგენს $25.000

პოზიციის აღებისთანავე ამ განყოფილებაში გაზიარებული იქნება ინფორმაცია, რომელი კომპანიის აქციაზე მოხდა პოზიციის აღება. და რა ფასად.

რაც შეეხება მოკლევადიანი პორტფელის Watch list-ს. ჯამში მოიცას რამოდენიმე კომპანიის აქციას. მხოლოდ ამ კომპანიის აქციებზე ვახდენთ გარიგებებს. მიუხედავად იმისა რომ ერთბაშად შეიძლება ავიღოთ სამი პოზიცია, Watch list-ში მაინც ვუთითებთ ყველა ყიდვის ან გაყიდვის ფასის დონეებს.  და ბოლო სვეტში გენერირდება %-ული მოგება წაგების მაჩვენებელი.

თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ watch list-ში ნებისმიერი კომპანიის აქცია მითითებული ფასით, და დააკვირდეთ შემდგომ პოზიციის მოგება-წაგების მაჩვენებელს.

გრძელვადიანი პორტფელში ვახორციელებთ გრძელვადიან ინვესტიციებს, ჩვენი მიდგომა ამ მხრივ დაფუძნებულია ინვესტირების კლასიკურ, Value Investing მეთოდზე.

ეს სტატია ფასიანია